Publications

Books, edited volumes, special issues

2021
Special issue ’Cultural Memorial Forms’
edited by Eneken Laanes and Hanna Meretoja
Memory Studies 14(1)

2020
Raimond Kaugver, Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist
[critical edition of Kaugver’s letters from the Gulag]
edited by Eneken Laanes
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Articles
2022
‘Dark Heritage Research Methods: A Case Study from Contemporary Russia‘
Margaret Comer
In: Jade McGlynn, Oliver T. Jones (eds) Researching Memory and Identity in Russia and Eastern Europe. Cham: Springer.

‘„Vaimustav ja huligaanne“: Pikareskne humanism Jaan Krossi laagrinovellides‘
Eneken Laanes
Keel ja Kirjandus, 11 (fortcoming)

2021
‘Born Translated Memories: Transcultural Memorial Forms, Domestication, and Foreignisation’
Eneken Laanes
Memory Studies 14(1): 41-57

’Siirdeaegsed valupunktid kirjandusteoste peeglis: Gohar Markosjan-Käsperi romaanid „Penelopa“ ja „Elena“’ [The challenges of the transition era in the mirror of Gohar Markosjan-Käsper’s novels „Penelopa“ and „Elena“]
Aigi Heero
Philologia Estonica Tallinnensis 6: 13−35

2020
’Entangled Memories of Human Rights in Kristina Norman’s Video Art: Space, Visual Frames, Politics of Art’
Eneken Laanes
Journal of Baltic Studies 51(3): 451–464

’Sobimatute seikade süüdimatu võlu’ [Afterword to the collection of Jaan Kross’ short stories]
Johanna Ross
Johanna Ross (ed), Sobimatute seikade võlu. XX sajand Jaan Krossi novellides. Tallinn: EKSA, 745–767.

Reviews
2021
’Uued lisandused Krossi kirjaniku­ kuvandile, pealekauba teda ümbritsenud naiste aredad lood’ [Review to Jaan Kross’s letters from the Gulag: Jaan Kross, Kallid krantsid. Kirjad vangi­ laagritest ja asumiselt Siberist 1946– 1954. Koostanud ja kommenteerinud Eerik­Niiles Kross. Tallinn–Tartu–Brüssel: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, 2021]
Eneken Laanes
Keel ja Kirjandus 12: 1099–1104

Essays
2020
‘The Universal Within the Particular’
Eneken Laanes
Public Seminar 19 October

By continuing to use our website, you consent to the use of cookies. If you want to prevent cookies being stored on your device, adjust your browser’s security settings.