Tõlgitud mälu:
Ida-Euroopa minevik
globaalsel tasandil

Kaader filmist

Seltsimees laps (2016)

Priit Grepp ©
Priit Grepp / Amrion

Kaader filmist
Seltsimees laps (2016)

Priit Grepp ©
Priit Grepp / Amrion

Projektist

Kirjastaja: Random House Trade Paperbacks
Kirjastaja: Picador USA
Kirjastaja: Picador USA

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on Ida-Euroopa riigid võidelnud poliitilisel tasandil tuliselt selle eest, et nende kohalikud ajalood saaks osaks Euroopa 20. sajandi ajaloost. Selles võitluses on tihti kasutatud võrdlusi Natsi-Saksamaa ja Nõukogude režiimi, holokausti ja stalinistlike repressioonide vahel. Kuid mis on selliste võrdluste puhul kaalul kultuurilisel tasandil?

Projekt “Tõlgitud mälu” keskendub esteetilistele mälumeediumidele – kirjandusele, filmile ja kunstile – ja nende poolt tekitatud ühiskondlikele debattidele nii kohalikus kui rahvusvahelises kontekstis. Me uurime, kuidas üleilmset tähelepanu pälvinud teosed osalevad püüdluses teha Ida-Euroopa Teise maailmasõja ja sotsialistliku režiimi ajalood nähtavaks ja mõistetavaks rahvusvahelisel areenil.   

Kaader filmist
Seltsimees laps (2016)

Priit Grepp ©
Priit Grepp / Amrion

Pawel Pawlikowski ‘’Ida’’

“Tõlgitud mälu” toetub rahvusteülese mälu, maailmakirjanduse ja -filmi ning  tõlkeuuringutele käsitledes rahvusteüleseid kultuurimälu protsesse kui tõlget, mis toimib kultuurideüleste mäluvormide kaudu. Milliseid mäluvorme kasutatakse Ida-Euroopa mineviku mõistetavaks tegemiseks? Mis on selle tõlkeprotsessi käigus võita või kaotada?

Projekt lähtub arusaamast, et tuliseid poliitilisi vaidlusi 20. sajandi totalitaarsete režiimide võrdleva mäletamise üle Ida-Euroopas saab paremini mõista, uurides kirjandust, filmi ja kunsti, mis pakuvad viljakamaid võrdlevaid ja tõlkelisi lähenemisi ning käsitlevad sõja ja riikliku vägivalla mäletamise keerulisi eetilisi ja poliitilisi tahke.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.