Events

Tagasi

CFP: “Tõlgitud mälu” suvekool

Ootame avaldusi osalemiseks idaeuroopa mälu-uuringute suvekoolis ”Translating Memories in Literature, Film, Museums, and Monuments”. Suvekool toimub 11-15. juuli 2022 Roostal. Suvekool pakub erivaid õppevorme: külalisloengud idaeuroopa juhtivatelt mälu uurijatelt, õppekäigud mälupaikadesse, kraadiõppurite ettekanded koos tagasidega külalislektoritelt.
Projekt “Tõlgitud mälu” keskendub sellele, kuidas erinevad kultuurilised mäletamise aktid ’tõlgivad’ post-sotsialistliku Ida-Euroopa minevikku erinevate mäluvormide rahvusteüleselt nii Ida-Euroopa sees kui globaalsel areenil. Samuti uuritakse seda, kas ja kuidas on mälutöö erinevates kunstiliikides ja mälupraktikate abil võimeline muutma piire ja barjääre nii regiooni sees kui rahvusvaheliselt. Kutsutud külalislektorid, kelle uurimisvaldkonnaks on kirjandus, film, muuseumid ja monumendid, käsitlevad erinevaid mäletamise vorme, nende retseptsiooni ja muutusi alates 1991. aastast kuni tänapäevani.

Suvekooli võimalikud teemad on:

● pinged lokaalse ja globaalse vahel mitmesuguste mäluaktide loomisel, ringlemisel ja vastuvõtus
● esteetiliste strateegiate ning narratiivsete ja visuaalsete troopide kasutus erinevates mäluaktides, mille abil tõlgitakse kohalik ajalugu globaalsele publikule arusaadavasse keelde
● esteetiliste mälumeediumite ja kuraatoritegevuse sekkumine Ida-Euroopa mälupoliitikasse
● arhiivimaterjalide kasutamine ja arhiivide roll kirjanduses, filmis, muuseumites ja monumentide puhul
● fakti ja fiktsiooni koosmäng mineviku mäletamisel nendes mälumeediumites

Oodatud on kõik doktorandid, kes uurivad asjasse puutuvaid teemasid sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas, sealhulgas (kuid mitte ainult) kirjanduse, filmiuuringute, ajaloo, pärandiuuringute, mälu-uuringute ja slavistika valdkonnas.

Peaesinejad
Zuzanna Bogumił (Polish Academy of Sciences)
Alexander Etkind (European University Institute)
Veronika Pehe (Tšehhi Teaduste Akadeemia)
Kevin M. F. Platt (University of Pennsylvania)
Magdalena Saryusz-Wolska (German Historical Institute Warsaw)
Mitja Velikonja (University of Ljubljana)

Formaat
Kutsutud eksperdid annavad loengu viimastest arengutest nii teoorias kui ka praktikas nende uurimisvaldkondades ning tutvustavad üliõpilastele mitmesuguseid juhtumiuuringuid. Väljasõidud annavad õpilastele võimaluse analüüsida näiteid päris elust kasutades nädala jooksul õpitut. Lõpuks saavad õpilastel esitleda oma uurimistulemusi kaasõpilastele ja juhendajatele, saades nii väärtusliku esitluskogemuse kui ka võimaluse saada detailset tagasisidet erineva teoreetilise ja distsiplinaarse taustaga inimestelt. Pooleli olevat doktoritööd esitletakse paneelil, mis koosneb kolmest õpilasest, kes tutvustavad 15 minuti jooksul oma käimasolevat uurimistööd, mis on suvekooli teemaga sobiv. Iga paneel on juhitud vanemteadlase poolt, kes annab tagasidet ja käivitab küsimuste ja vastuste vooru. Doktorantidelt oodatakse eelnevalt jagada ettekannet teiste paneelil osalejate ja korraldajatega vähemalt 3 nädalat enne suvekooli algust. Õpilastelt oodatakse suvekoolist täielikku osavõttu.

Praktiline informatsioon
Organiseerijad
Suvekool on osa projektist “Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil”, mis on saanud rahastuse Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Euroopa Liidu Horisont 2020 teaduse ja innovatsiooni programmi raames (grant nr 853385).

Kus?
Suvekool toimub Eestis Roostal: https://www.roosta.ee
Osalejad majutatakse kahestesse majakestesse. Transport Tallinnast Roostale ja tagasi on suvekooli poolt.

Millal?
Esmaspäev, 11. juuli 2022 9:00 – reede, 15. juuli 2022 18:00.

Maksumus
Suvekooli registreerimistasu on 100€. Majandusraskuste korral võib taotleda registeerimistasust vabastamist. Tasu katab vaid osa majutusest ja transpordist Roostale. Ülejäänud kulud kaetakse organiseerijate poolt. Kraadiõppurite katta jäävad reisikulud Tallinnasse (vajadusel ka majutus Tallinnas).

Sooviavaldused
Osalemisoovi korral saata Anita Pluwakile (anitaw@tlu.ee) 15-minutilise ettekande teesid (maks 300 sõna) koos doktoritöö kirjelduse (üks lõik ) ja lühike cv-ga (kõik ühe dokumendina). Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 1. märts 2022. Vastuvõtust suvekooli teatame hiljemalt 15. märts 2022.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.