Events

Tagasi

Konverentsikutse: Postsotsialistlik mälukultuur muutuses

II postsotsialistlike ja võrdlevate mälu-uuringute töörühma konverents
20-23 september 2023, Tallinna Ülikool

Postsotsialistlike ja võrdlevate mälu-uuringute töörühm (PoSoCoMeS) on Mälu-uuringute Assotsiatsiooni töörühm. Meie eesmärk on ühendada teadlasi, aktiviste ja parktikuid, kes töötavad postsotsialistlikes maades või uurivad nende maade mälukultuuri. Me püüdleme regiooniülese võrdleva uurimistöö poole, mis ühendaks Ida-Euroopa ja Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia ning mille tulemuseks oleks postsotsialistlike mälukultuuride võimalikult lai mõistmine.

Peaesinejad:
● Erica Lehrer (Concordia Ülikool, Kanada)
● Maria Mälksoo (Kopenhageni Ülikool, Taani)
● Andrea Petö (Kesk-Euroopa Ülikool, Austria)
● Tatiana Zhurzhenko (Ida-Euroopa ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus, Saksamaa)
● Joanna Wawrzyniak (Varssavi Ülikool, Poola)

Konverentsi eesmärgiks on uurida muutusi postsotsialistlikes, eriti Ida-, Kesk- ja Kagu-Euroopa mälukultuurides, mis on kerkinud esile rahvusteüleste, regionaalsete, rahvuslike ja kohalike pingete ja vastasmõju tulemusena ning on saanud uue suuna alates Venemaa agressioonisõjast Ukrainas.
Võimalikud teemad on:
● rahvusteülene mälu postsotsialistlikus maailmas: vernakulariseerumine ja kapseldumine
● mälu ja inimõiguste põimumine
● mälu-poliitika: võtmetegutsejad ja institutsioonid
● mälu seos uute sotsiaalsete väljakutsetega: kliimakriis, migratsioon, ebavõrdsus
● regionaalsed mälurežiimid: postsotsialism kui mälurežiim, järjepidevused ja/või ümberkorraldused, mälu liikumine postsotsialistlikus ruumis
● kogukondade vaheliste piiride nihkumine
● mälu ja tõlge: mälestuste liikumine üle rahvusllike ja regionaalsete piiride, vormid ja mallid
● mälumeediumid (film, kirjandus, mälumuuseumid, mälupraktikad), remediatsioon
● uued digitaalse mälu vormid pärast pandeemiat
● postsotsialistlike/postkommunistlike mälukultuuride seos muu maailmaga: postsotsialistlikud võrdlused muude maailmajagudega, mille tulemuseks oleks regioonideülene võrdleb uurimistöö, mis ühendaks Ida-Euroopa ja Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia
● mälu kasutamine ja ärakasutamine nüüdisaegsetes konfliktides, mineviku kasutamine relvana, eriti Ukraina sõjas

Konverentsil on kaks eraldi alateemat, mis on seotud projektidega, mis konverentsi korraldavad

● Mnemonic Pluralism and Critical Dialogue in the Museum
Through the concept of mnemonic pluralism, which links memory to the principles of democratic pluralism, this special stream explores the ways museums deal with the complexities of the 20th century and the multiplicity of competing perceptions of the past in changing political and socio-economic contexts. It aims to establish the factors that undermine or support mnemonic pluralism and reflexive, critical engagement with the complexities of the past: how are the politically laden periods represented in exhibitions and related public programs as well as in collecting work? How are dissonance and difference (ethnic, national, generational, gender, class) addressed? How are divergent group-specific, local, national, and transnational mnemonic discourses linked to each other? What is the relationship between the emergence of pluralistic and deliberative curatorial practices and the museum’s positioning in trans/national and local memoryscapes and vis-à-vis societal challenges? How are the choices of curators, designers, and educators related to their backgrounds as members of memory communities?

● Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil
See alateema keskendub seostele kohalike, rahvuslike, regionaalsete ja globaalsete mälukultuuride vahel postsotsialistlikes maades. Fookuses on esteetilised mälumeediumid nagu kirjandus, kunst, film, ja mälumuuseumid ning monumendid, mis ringlevad globaalselt ja viivad kohalikud mälestused globaalse publikuni. Alateema uurib nendes mälumeediumites tehtud katseid viia Ida-Euroopa II maailmasõja ja nõukogude režiimi mälestused globaalsele areenile. Alateema paneb ette vaadata neid liikumisi kui kultuuritõlget. Milliseid mäluvorme kasutatakse, et teha Ida-Europa mälu mõistetavaks globaalsel areenil? Kuidas on globaalseid mälukultuure vernakulariseeritud Ida-Euroopas? Mis on sellise tõlke head ja vead?

Formaat
Konverents toimub kohapeal. Saame aktsepteerida vaid piiratud arvu online paneele.

Ettekannte teesid (max 250 sõna) peaksid sisaldama ka esineja töökoha infot ja lühikese eluloo.
Paneelide ja ümarlaudade teesid peaksid sisaldama iga ettekande teesi (max 250 sõna), osalejate nimekirja koos töökoha infoga ja lühikeste elulugudega.
Palun märkida 1) kui soovite esineda kahe alateema raames; 2) kui soovite esineda online’is.
Teesid saata hiljemalt 1. veebriariks 2023 järgmisele e-posti aadressile: posocomesconference@tlu.ee. Teeside vastuvõtust teavitame hiljemalt 15. märtsil.

Maksumus ja toetusvõimalused
Konverentsil ei ole osalustasu, kuid kõik osalejad peavad olema Mälu-uuringute Assotsiatsiooni liikmed. Erandid on võimalikud, kuid neid tuleb taotleda otse assotsiatsioonilt.
Pingutame selle nimel, et katta meie Ukraina kolleegide sõidu- ja majutuskulud.

Organiseerijad
Konverentsi organiseerivad kaks kohalikku mälu-uuringute teadusprojekti: ”Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil”, mis on saanud toetust Euroopa Teadusnõukogult Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmi raames (Tallinna Ülikool, projekti juht Eneken Laanes, grandileping nr 853385) ja “Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed”, mis on sanaud toetust Eesti Teadusagentuurist (Tartu Ülikool, projekti juht Ene Kõresaar).
Organiseerimiskomitee:
Kohalik: Eneken Laanes, Ene Kõresaar, Kirsti Jõesalu
PoSoCoMeS: Daria Khlevnyuk, Milica Popovic, Maria Matskevich
Kontakt:
Eneken Laanes, Tallinna Ülikool, elaanes@tlu.ee

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.